Αποκτήστε μία νέα ανανεωμένη εμφάνιση
Προχωρήστε με την ASUS
  • Ο χρόνος αναβάθμισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή. Οι δυνατότητες και η διαθεσιμότητα εφαρμογών ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή. Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν συγκεκριμένο υλικό (δείτε https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-11-specifications).
  • Η λίστα μοντέλων ενδέχεται να ανανεώνεται περιοδικώς. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία της ASUS.

ASUS uses cookies and similar techoologies to perform essential online functions, analyze online activities, provide advertising services and other functions. For detailed information, please visit “Cookies and similar technologies”.

Accept Cookies