Πάτησε για να δεις τους όρους χρήσης

Έντυπο Ενημέρωσης Υπηρεσίας
Zenbook Money Back Warranty

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WESTnet DISTRIBUTION (ΓΟΥΕΣΤνετ ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΙΟΥΣΙΟΝ) Α.Ε ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «WESTnet DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Ε, με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, οδός Θηβαïδος αριθμ. 8, με ΑΦΜ 999645171 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία είναι διανομέας των προϊόντων ASUS στην Ελλάδα (στο εξής η «Εταιρεία»), παρέχει την δυνατότητα σε νέους πελάτες (στο εξής ο «Πελάτης») των προϊόντων της κατηγορίας Asus Zenbook (στο εξής η «Συσκευή») να επιστρέψουν την Συσκευή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αγοράς της σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένοι και να λάβουν πίσω την αξία αγοράς της Συσκευής, εφόσον α) η αγορά της Συσκευής έχει πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα (φυσικό ή ηλεκτρονικό) της αλυσίδας με το εμπορικό σήμα ‘’Πλαίσιο’’, ‘’Msystems’’, ‘’Electronet’’ εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή στα καταστήματα με το εμπορικό σήμα Public στην Κύπρο (στο εξής «Καταστήματα Ελλάδος» και «Καταστήματα Κύπρου» αντιστοίχως και χάριν συντομίας από κοινού το «Κατάστημα» ή τα «Καταστήματα»), β) έχει προηγηθεί η δήλωση από τον Πελάτη της Συσκευής στη βάση δεδομένων της Asus και γ) η Συσκευή είναι λειτουργική. Πιο αναλυτικά:

Προϋποθέσεις Δήλωσης Συσκευής:

 

• Ο Πελάτης, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς της Συσκευής, όπως αυτή αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς, θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα www.asusplus.gr/gr/zenbook-money-back και να συμπληρώσει φόρμα εγγραφής με τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, email, χώρα, κατάστημα αγοράς της Συσκευής, Serial Number της Συσκευής, Ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς και να επισυνάψει σκαναρισμένο το παραστατικό αγοράς όπου θα φαίνονται εμφανώς όλα τα στοιχεία.
• Στη συνέχεια ο Πελάτης, θα λάβει email επιβεβαίωσης για την αποδοχή της αίτησης και την ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Asus Money Back. Αν ο Πελάτης δεν λάβει σχετικό email επιβεβαίωσης ή αν λάβει email απόρριψης της αίτησης λόγω εσφαλμένων καταχωρήσεων των ως άνω ζητηθέντων στοιχείων, η Υπηρεσία Asus Money Back θεωρείται ως μη ενεργοποιημένη και συνεπώς δεν ισχύει.

Ενδεικτικές, και όχι περιοριστικά, αθροιστικά αναφερόμενες προϋποθέσεις Λειτουργικής Συσκευής:

 

• Η Συσκευή θα πρέπει να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.
• Η Συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης με όλα τα καλύμματα μπαταρίας και τα εξαρτήματα της.
• Ολόκληρη η Συσκευή δεν θα πρέπει να φέρει ρωγμές, να λείπουν πλαστικά/μεταλλικά μέρη ή/και να λείπουν πλήκτρα.
• Τα αναπόσπαστα μέρη της Συσκευής δεν θα πρέπει να λείπουν ή να κρέμονται από το κύριο σώμα της Συσκευής.
• Η οθόνη πρέπει να λειτουργεί και να ενεργοποιείται σωστά και πλήρως.
• Η οθόνη δεν πρέπει να εμφανίζει γραμμές ή να λείπουν πίξελ.
• Η οθόνη πρέπει να είναι ανέπαφη, χωρίς ρωγμές.
• Η Συσκευή δεν θα πρέπει να έχει βλάβη από κάποιο υγρό.
• Εάν η Συσκευή έχει οθόνη αφής, η οθόνη αφής θα πρέπει να λειτουργεί πλήρως.
• Δεν θα πρέπει να έχει γίνει κάποια τροποποίηση στο hardware και software της Συσκευής
• Η Συσκευή θα πρέπει να είναι στην αρχική της κατάσταση, να είναι άθικτη η συσκευασία της και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά έγγραφα και υλικά

Οι διαδικασίες της Υπηρεσίας Zenbook Money Back Warranty έχουν ως εξής:
Ο Πελάτης μαζί με την Συσκευή που επιθυμεί να επιστρέψει προσέρχεται σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας λιανικής που έγινε η αρχική αγορά της Συσκευής και εντός της ίδιας εδαφικής επικράτειας. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο) και κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως πχ Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Δίπλωμα Οδήγησης, Διαβατήριο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς ή κατά την διαδικασία Δήλωσης της Συσκευής. Εφόσον διαπιστωθεί αφενός ότι ο Πελάτης έχει προβεί σε δήλωση της Συσκευής στην ιστοσελίδα www.asusplus.gr/gr/money-back αποδεχόμενους τους εκεί αναφερόμενους όρους της Υπηρεσίας Zenbook Money Back Warranty και αφετέρου ότι η προς επιστροφή Συσκευή είναι πλήρως λειτουργική κατά τα ανωτέρω, ο Πελάτης παραδίδει την προς επιστροφή Συσκευή και σε αντάλλαγμα δύναται να λάβει πίσω την αξία αγοράς της Συσκευής. Σε περίπτωση επιλογής επιστροφής της αξίας της αγοράς της Συσκευής, αυτή θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική αγορά της Συσκευής από τον Πελάτη στο Κατάστημα. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, το Κατάστημα θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη του Καταστήματος ή της Εταιρείας πλέον. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, ουδεμία ευθύνη φέρουν το Κατάστημα και η Εταιρεία για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού. Σε περίπτωση εξόφλησης με τραπεζικό έμβασμα, θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα προς τον Πελάτη.

Όροι και προϋποθέσεις αποδοχής από τον Πελάτη της υπηρεσίας Asus Money back - Πρόγραμμα Επιστροφής χρημάτων (στο εξής η «Υπηρεσία») :

1. H ενέργεια ισχύει για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών μάρκας Asus Zenbook που θα πραγματοποιηθούν από τις 1/12/2020 έως και τις 30/09/2021 σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας με το εμπορικό σήμα “Πλαίσιο”, “Msystems”, “Electronet” εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
2. Πριν την επιστροφή της Συσκευής, ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη δημιουργίας αρχείου back up και διαγραφής τυχόν προσωπικών στοιχείων και ευαίσθητων δεδομένων (data), τα οποία είναι αποθηκευμένα στη Συσκευή. Διαφορετικά, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή αποκάλυψη τέτοιων δεδομένων και ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην οριστική διαγραφή τους, χωρίς να υπάρχει μεταγενέστερη δυνατότητα ανάκτησή τους. Η Εταιρεία δεν φέρει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και συνεπώς δεν εγγυάται ότι οι αποθηκευμένες στην Συσκευή πληροφορίες θα διαγραφούν.
3. Ο Πελάτης δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του την προς ανταλλαγή Συσκευή. Επιπλέον, η Συσκευή θα πρέπει να επιστρέφεται όπως ακριβώς πριν την πώληση της, δηλαδή στην πλήρη αρχική της συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.), η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Συσκευή η οποία είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο (π.χ. δωρεάν μνήμη κ.τ.λ.) θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.
4. Ο Πελάτης εγγυάται ότι η Συσκευή παραδίδεται στην Εταιρεία ελεύθερη από τυχόν δικαιώματα ή απαιτήσεις τρίτων προσώπων. Ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι αποκλειστικά κύριος, νομέας και κάτοχος και φέρει την αποκλειστική ευθύνη αν αποδειχθεί ότι η παραδοτέα στην Εταιρεία Συσκευή είχε ξεφύγει από τη νομή του κυρίου της με κλοπή ή απώλεια και ως εκ τούτου η επιστροφή χρημάτων δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί.
5. Η κατάσταση και οι προδιαγραφές της Συσκευής, όπως αυτές δηλώνονται από τον Πελάτη είναι ακριβείς.
6. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την φυσική και λειτουργική κατάσταση της Συσκευής κατά την παράδοσή της στο Κατάστημα.
9. Μία Συσκευή δεν είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση, όταν παρουσιάζει διαρροές ή προβλήματα στο λογισμικό της.
10. Πριν την επιστροφή της Συσκευής, ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διακόψει οποιαδήποτε τυχόν υπηρεσία σχετίζεται και αφορά την Συσκευή.
11. Με την επιστροφή της νομής και κατοχής της Συσκευής στην Εταιρεία ή το Κατάστημα ο Πελάτης μεταβιβάζει πλήρως την κυριότητά του επί της Συσκευής, καθώς, επίσης, κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμά του επί αυτής, απαλλαγμένη από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου επί αυτής.
12. Η επιστροφή της αξίας της Συσκευής μπορεί να γίνει μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς.
13. Η δήλωση της Συσκευής πρέπει να γίνει εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στο παραστατικός αγοράς.
14. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, το Κατάστημα, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Εταιρεία και το Κατάστημα κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. Για προϊόντα που αγοράσθηκαν με καταναλωτικό δάνειο ή/και μέσω έντοκων δόσεων δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων λόγω της αδυναμίας ακύρωσης του καταναλωτικού δανείου, ο Πελάτης δικαιούται αποκλειστικά να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας (αφαιρούμενων τυχών επιπλέον επιβαρύνσεων, τόκων και λοιπών εξόδων συναλλαγής). για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων
15. Σε περίπτωση αγοράς από ηλεκτρονικό κατάστημα δεν επιστρέφονται τυχόν δαπάνες αποστολής και παράδοσης της Συσκευής στον Πελάτη.
16.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας ή να καταργήσει οποτεδήποτε την εν λόγω υπηρεσία, καθώς και το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα της www.asusplus.gr/gr/money-back . Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους/προϋποθέσεις κριθεί άκυρος ή σε κάθε περίπτωση ανεφάρμοστος, αυτό δε θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.
17. Στα πλαίσια της εν λόγω υπηρεσίας, η Εταιρεία θα συλλέξει από τον Πελάτη τα εξής στοιχεία: α) όνομα και β) επώνυμο, γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κτλ, αποκλειστικώς για λόγους επικοινωνίας. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679), όπως αυτές θα τεθούν σε ισχύ από τις 25.05.2018, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και πρόσφορα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών και διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.

To enrich and perfect your online experience, ASUS uses "Cookies", similar technologies and services which are essential to ASUS websites. Some of functions or features may not be worked without such cookies, such as cookies storing your sign-up information and preferred language on your computer.

Also, ASUS uses some analytics, targeting and adverting cookies provided by third parties. Please choose “YES” to accept or “NO” to reject “third party cookies” by clicking one of below buttons. For detailed information, please visit ASUS Privacy Policy- “Cookies and similar technologies”.

YES NO