Κάντε περισσότερα
Φορητότητα
Ανθεκτικό, ελαφρύ και stylish
Οθόνη
Εκπληκτική εικόνα
Άρθρωση 180 μοιρών
Ανθεκτικός μηχανισμός 180ο
Ήχος
Ισχυρός και καθαρός ήχος
Απόδοση
Ξεπετάξτε τις εργασίες σας
Μπαταρία
Εργαστείτε ή παίξτε όλη μέρα
Συνδεσιμότητα
USB-C για την απόλυτη ευελιξία
Wi-Fi
Ταχύτερες και σταθερότερες συνδέσεις Wi-Fi
Πληκτρολόγιο
Δακτυλογραφήστε με άνεση
Touchpad
Απόλυτη ακρίβεια στον έλεγχο
Google Play
Εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω Google Play2
Ασφάλεια
Ενσωματωμένα στοιχεία ασφάλειας
GOOGLE ASSISTANT
Μια μικρή βοήθεια για το Chromebook σας με τον Google Assistant
GOOGLE
Get Google One with 100 GB of storage and other exclusive benefits

To enrich and perfect your online experience, ASUS uses "Cookies", similar technologies and services which are essential to ASUS websites. Some of functions or features may not be worked without such cookies, such as cookies storing your sign-up information and preferred language on your computer.

Also, ASUS uses some analytics, targeting and adverting cookies provided by third parties. Please choose “YES” to accept or “NO” to reject “third party cookies” by clicking one of below buttons. For detailed information, please visit ASUS Privacy Policy- “Cookies and similar technologies”.

YES NO